Vrijwilligers

Artikelindex

 

Vrijwilligers directe zorg

Vrijwilligers in de directe zorg assisteren de verpleegkundigen en ondersteunen de mantelzorgers.
De zorg voor de gast en zijn naasten staat centraal, de gast heeft daarbij zoveel mogelijk de regie.
Vrijwilligers hebben in principe geen vakopleiding met diploma's nodig. Wel een gevoel van medemenselijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat zij ook over de juiste instelling, de juiste persoonlijke houding (attitude) beschikken. Zij moeten zich er bewust van zijn dat het 'er zijn' belangrijk is. Openheid, evenwichtigheid en goed kunnen samenwerken zijn belangrijke competenties. Verder is het belangrijk dat de vrijwilligers hun eigen motivatie goed kennen en in alle bescheidenheid hun rol kunnen vervullen.
De vrijwilligers zijn verplicht de aangeboden introductiecursus te volgen. Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn onder meer: de visie op palliatieve zorg, omgaan met vragen die in de laatste dagen van het leven aan de orde kunnen komen, praktische lichamelijke verzorging, pijn- en symptoombestrijding en til- en transferoefeningen.

Beschikbaarheid
De vrijwilligers moeten minimaal een dagdeel per week beschikbaar zijn. Aangezien hospice Zenit 24 uur per dag zorg biedt, alle dagen van het jaar, wordt van deze vrijwilligers verwacht dat zij een ook aandeel leveren tijdens de zorg in de nachten en op zon- en feestdagen. Met alle vrijwilligers houden wij een persoonlijk gesprek voor de juiste afstemming.

Verder moeten de vrijwilligers over een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid beschikken.

Wij zijn aangesloten bij de VPTZ.VPTZ logo klein 25