Vrienden van Hospice Zenit

<< Vorige pagina

Het comité Vrienden van Zenit werft particuliere donateurs, die zich verplichten tot een bijdrage van minimaal 25 euro per jaar. Inmiddels zijn zo'n 300 mensen als donateur geregistreerd. Met hun giften is hospice Zenit in staat om een aantal dringende wensen en voorzieningen te realiseren die buiten de normale exploitatiekosten vallen. De Vrienden van Zenit ontvangen eens per jaar een financieel overzicht.

Wilt u donateur worden?
Vraag hier het antwoordformulier aan of neem telefonisch contact op met de penningmeester (0478-58 25 57).

Ons bankrekeningnummer is NL62RABO0120858223.
Alvast bedankt.

Vrienden van Zenit,
Erik Peters, voorzitter
Chantal Scherders, secretaresse
Inge Adriaansens, penningmeester
Ad van Thiel
Helga Vroomen