Verblijf in Hospice Zenit

Artikelindex

De medewerkers

Beroepskrachten:
In hospice Zenit is een vast team van verpleegkundigen en verzorgenden verantwoordelijk voor de zorg. Zij werken volgens de protocollen en richtlijnen van onze samenwerkingspartner Proteion Thuis. 
Via Proteion Schoon werken er huishoudelijke hulpen in ons hospice.

Vrijwilligers
Er zijn vrijwilligers voor de directe zorg en vrijwilligers voor de indirecte zorg.
De vrijwilligers van de directe zorg assisteren de verpleegkundigen, en ondersteunen daarnaast de mantelzorgers. Zij zijn er voor praktische hulp, om te luisteren, als gesprekspartner of als gezelschap. De gasten geven zelf aan of en hoe zij die hulp willen; zij houden te allen tijde zelf de regie. Lees meer via menu vrijwilligers.
Daarnaast is binnen ons hospice nog een grote groep vrijwilligers actief op allerlei andere terreinen. Zij koken bijvoorbeeld, onderhouden de tuin of verzorgen de was. Anderen doen weer boodschappen of administratieve taken. Lees meer via menu vrijwilligers

Bekijk enkele foto's