Verblijf in Hospice Zenit

Artikelindex

De zorg

Als sterven in de thuissituatie niet meer mogelijk is, kan opname in een hospice een goed alternatief zijn. Daar is 24 uur per dag een speciaal voor de terminale zorg opgeleide verpleegkundige aanwezig. Ter ondersteuning zijn er geschoolde vrijwilligers. De eigen huisarts behoudt de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Als dat om wat voor reden dan ook niet kan, neemt een huisarts uit Venray die taak over. Eigen hulpverleners, zoals pastoor of dominee, en ook de eigen kapper of pedicure zijn welkom in Zenit. De medewerkers beschouwen de patiƫnten als hun gasten.