1. Home
  2. /
  3. Over ons

Ons hospice

Wij zijn als organisatie trots op ons team dat bestaat uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde omdat zij er samen voor zorgen dat u in uw laatste fase zo comfortabel en menselijk mogelijk in het hospice kunt leven. Met de juiste zorg en extra aandacht.

Beroepskrachten

Hospice Zenit heeft een vast team van BIG-geregistreerde verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg binnen het hospice. Zij werken volgens de richtlijnen/protocollen van onze samenwerkingspartner Proteion Thuis.

Een beroepsmedewerker biedt palliatieve zorg, afhankelijk van de behoefte van de gasten. Deze beroepskracht is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg en streeft naar continue verbetering. Hierbij is er nauwe samenwerking met vrijwilligers, collega-verpleegkundigen, de coördinator, huisartsen en andere disciplines.

Het Hospice Zenit Venray is in het bezit van het Prezo keurmerk en aangesloten bij de VPTZ (Landelijke organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Vragen of interesse? Neem contact met ons op…
Vacatures voor beroepskrachten lopen via Proteion Thuis.

De huishoudelijke hulpen houden ons huis netjes, en zijn in dienst bij Proteion Schoon

Bestuur

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.
Stichting Hospice Zenit staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder KvK-nummer 12048758

Het bestuur van Hospice Zenit bestaat uit;

v.l.n.r. Gerard Kersten voorzitter – Petra van Enckevort secretaris,
Paul ter Woerds penningmeester – Cor Janssen bestuurslid,
Nicole Keunen administratief ondersteuner
Dimphy Ariaens coördinator – Ellen Jansen bestuurslid

Coördinator Hospice Zenit: Dimphy Ariaens.

Vertrouwenspersoon Hospice Zenit: Jacqueline Tonnaer uit Tegelen.

De Cliëntenraad van Proteion Thuis: clientenraadptz@proteion.nl
is tevens cliëntenraad voor Hospice Zenit

Samenwerking

Hospice Zenit:

  • maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noord-Limburg (NPTZ);
  • maakt deel uit van de werkgroep Hospicevoorzieningen van Integraal Kankercentrum regio Limburg (IKNL)
  • is lid van de landelijke koepel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland)
  • heeft een intensieve samenwerking met Hospice Mariaweide in Venlo en het Plattelandshoés in Panningen.

Verantwoording

In het jaarverslag kunt u veel cijfers en feiten van Hospice Zenit inzien. Zo leest u hier onder andere over de bedbezetting, scholing van onze medewerkers en de financiële situatie.
(zie onder nieuws)

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar, ook voor het Hospice. Met toewijding zorgen zij voor u en uw naasten. Door de juiste zorg, een goed gesprek, een luisterend oor of door het bereiden van een lekkere maaltijd.

In totaal werken er ongeveer 140 vrijwilligers voor het Hospice Zenit, in de directe zorg en indirecte zorg.

Klik hier voor een Organogram van onze organisatie.

Vrijwilligers in de directe zorg

Binnen een hospice is ontzettend veel te doen. Het is in feite een huishouden van 6 gezinnen. Koken, wassen, strijken, tuinonderhoud, schoonmaken, aankleding kamers/huiskamer, technische klussen, boodschappen doen, voorlezen, enz.

Onze vrijwilligers zetten zich voor deze taken in en zijn in verschillende werkgroepen ingedeeld.

Vrijwilligers in de indirecte zorg

In ons huis zijn vele talenten welkom! Heeft u interesse in een rol als vrijwilliger in de directe of indirecte zorg? Meld u dan aan voor een vrijblijvend gesprek. Dan zoeken we samen naar de juiste plek.

Als vrijwilliger krijgt u grote waardering van de gasten en hun naasten. Dankzij uw hulp hebben zij meer tijd voor elkaar.