Opname

Artikelindex

  • Criteria voor opname.
  • Mogelijkheden om aan te melden.
  • Kosten verbonden aan het verblijf.

 


Criteria voor opname in hospice Zenit zijn de volgende.

  • Geen genezende medische behandeling meer mogelijk
  • Intensieve verzorging nodig
  • De patiënt heeft nog maar kort te leven
  • Een geldige indicatie

Informeer ernaar bij de behandelende arts.

Wij maken geen onderscheid naar levensovertuiging, ras, geaardheid, inkomen of leeftijd.

 


Aanmelden

De meeste gasten worden aangemeld via de huisarts of specialist/ziekenhuis. Gasten of naasten kunnen echter ook zelf een aanmelding doen via 0478-551434. Wij nemen dan altijd contact op met de huisarts of specialist over medische gegevens.

 


De financiële kant


Aan het verblijf in de hospice zijn kosten verbonden.

  • Er wordt een dagprijs gevraagd voor de hotelmatige diensten: huisvesting, onderhoud, inrichting, energie, schoonmaak en voeding. Als u aanvullend verzekerd bent, worden deze kosten meestal vergoed door de ziektekostenverzekering. Als u een basisverzekering hebt is de dagprijs 15 euro.
  • Uitgangspunt voor hospice Zenit is verder dat gebrek aan financiële middelen geen belemmering mag zijn voor opname. Als iemand de bijdrage niet of niet geheel kan betalen, springt de Stichting Hospice Zenit zo mogelijk bij. Giften en schenkingen waarderen wij dan ook zeer.
  • De kosten voor verpleging en verzorging worden betaald door de Zorgverzekeringswet.


Meer weten over palliatieve terminale zorg en organisaties die daarbij zijn betrokken? Hier vindt u een aantal links.