Opname

Criteria voor opname in hospice Zenit zijn de volgende.

  • Geen genezende medische behandeling meer mogelijk
  • Intensieve verzorging nodig
  • De patiënt heeft nog maar kort te leven
  • Een geldige indicatie

Informeer ernaar bij de behandelende arts.

Wij maken geen onderscheid naar levensovertuiging, ras, geaardheid, inkomen of leeftijd.