1. Home
  2. /
  3. De opname

Informatie voor naasten

Is uw partner, ouder, kind of uw naaste als gast opgenomen in Hospice Zenit? Dan is dit een moeilijke tijd voor u. Genezing is niet meer mogelijk maar in het hospice is aandacht voor klachten, emoties, gevoelens van angst en verdriet en voor vragen rondom leven en dood. Niet alleen voor onze gast maar ook voor u als naaste.

Wij geven u de tijd en ruimte die u samen nog heeft om te besteden aan contact, het delen van herinneringen, verhalen ophalen en uiteindelijk afscheid nemen. De hulpverleners en vrijwilligers van Hospice Zenit nemen de zorgtaken over.

Het Hospice is in deze periode ook uw thuis. U bent 24 uur per dag welkom en u kunt mee eten (tegen kostprijs) en slapen op de kamer van uw naaste of in de logeerkamer.

Nazorg

Vier tot zes weken na overlijden van uw naaste neemt een verpleegkundige contact met u op om te informeren naar de huidige situatie. Als u dat wenst, maken we een afspraak of wordt u doorverwezen naar professionals op het gebied van rouwverwerking. Tweemaal per jaar organiseren vrijwilligers van de nazorggroep een herdenkingsbijeenkomst. Dit zijn momenten met een eigen karakter; naasten van de overledenen geven mede invulling aan het samenzijn, bijvoorbeeld met een gedicht, voordracht of muziek(wens).

Voor de bezoekers

Bent u vriend, familie of kennis van onze gast in het Hospice? Uiteraard bent u van harte welkom. We respecteren hierbij vooral de wensen van onze gast. Stelt deze uw bezoek even niet op prijs dan hopen wij dat u hier begrip voor heeft. Wij houden hierbij altijd rekening met de privacy van onze gasten.

Neem ook gerust uw hond, kat of vogel mee als diegene voor wie u op bezoek komt dit vraagt.

Het Hospice beschikt over een eigen, gratis parkeerplaats en heeft natuurlijk ook Wifi.

Kosten

Het verblijf in Hospice Zenit is een alternatief voor het verblijf thuis. De zorg die het Hospice geeft staat in het zorgarrangement en wordt vergoed door de ziektekosten verzekering. Voor een aantal kosten krijgt het Hospice geen vergoeding. Wij noemen dat hotelkosten. Denk hierbij aan eten, drinken, linnengoed en t.v aansluiting. Voor die kosten wordt daarom een eigen bijdrage aan de gast in rekening gebracht. Verblijfskosten