1. Home
  2. /
  3. Nieuws

Respect Award voor Hospice Zenit

Gisteren heeft wethouder Martin Leenders als locoburgemeester de Respect Award uitgereikt aan alle vrijwilligers van Hospice Zenit.

Binnen deze stichting werken beroepskrachten en vrijwilligers samen in het bieden van palliatieve en terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen uit Venray en omgeving. Jarenlang inmiddels. Het netwerk van vrijwilligers binnen deze stichting kun je GROOT noemen: hele gemotiveerde en toegewijde vrijwilligers zetten zich met ziel en zaligheid in voor de mensen in het hospice en hun naasten.
Dag en nacht, zeven dagen in de week. Of het nu gaat om het onderhouden van de prachtige tuin, het bereiden van een heerlijk diner, of het bieden van zorg of een luisterend oor: geen moeite is te veel. Deze tomeloze inzet van iedereen binnen de stichting verdient respect. Oneindig veel respect. De Respect Award wordt dit jaar dan ook uitgereikt aan de Stichting Hospice Zenit in Venray. Gefeliciteerd!

APK-plak voor Hospice Zenit

De Ald Preense Kompeneej (APK) van de Piëlhaas in Venray heeft unaniem besloten de APK-plak dit jaar uit te reiken aan de Stichting Hospice Zenit. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, stichting of vereniging die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Stichting Hospice Zenit biedt sinds 2007 palliatieve en terminale zorg, aan mensen uit Venray en de regio, die ongeneeslijk ziek zijn. In de hospice is 24 uur per dag, zeven dagen per week beroepszorg aanwezig maar er is ook een gigantisch vrijwilligersnetwerk actief dat zorgt voor de was, het eten, lichte zorg, onderhoud en ga zo maar door. In totaal zijn er zo’n 120 vrijwilligers actief binnen de hospice. Een indrukwekkend aantal. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat er voor de bewoners en hun naasten gezorgd wordt met alles wat daarbij hoort. De hospice is in Venray en de dorpen inmiddels een begrip en zo’n 2000 mensen hebben de afgelopen jaren al gebruik gemaakt van de kennis en kunde die de hospice biedt. Om die reden heeft de APK besloten dit jaar de stichting Hospice Zenit de APK-plak uit te reiken als dank voor alle verdiensten voor de Venrayse samenleving. De APK-plak zal worden uitgereikt tijdens het traditionele Hazediner op 24 november bij BRL.

Herdenkingsdienst

De herdenkingsviering vond plaats in het sfeervolle theehuis in het Odapark.
Mirjam Aarts zorgde voor de muzikale omlijsting.
Veel mensen bedankten voor de goede zorg in het hospice en voor deze mooie viering.

Uitreiking Rabo clubsupport

Wij zijn vandaag aangenaam verrast met de uitreiking van een cheque van ruim €2100,- van de Rabo ClubSupport actie. Peter Gommans kwam namens Rabobank Venray deze cheque overhandigen. Wij gaan dit bedrag besteden aan een nieuwe strijkmachine en aan besparingen op energiekosten. Wij zijn ook dit jaar weer de Rabobank en ook haar leden die op ons gestemd hebben, dankbaar voor hun bijdrage. Fijn dat vele leden het Hospice Zenit een warm hart toedragen. Mochten mensen interesse hebben, om daadwerkelijk zelf te zien hoe we ons werk doen en hoe we deze middelen inzetten, kom gerust eens kijken. We hebben jaarlijks enkele inloop dagen. Mocht het niet lukken op deze dagen maak gerust een afspraak op het Hospice en kijk ook op onze website.
www.hospicezenit.nl

Uitzwaai Cis van Deurssen

 

Na ruim 17 jaar als coördinator op het Hospice Zenit in Venray te hebben gewerkt is Cis van Deurssen maandag 31 juli uitgezwaaid door vele vrijwilligers, vaste krachten en (ex-) bestuursleden. Hoewel afscheid nemen een centraal thema is binnen Zenit viel het menigeen toch duidelijk zwaar; het went niet! Cis van Deurssen kwam 17 jaar geleden per toeval in het Hospice terecht als coördinator. In de baan als manager in een verzorgingstehuis in Deurne vond ze geen bevrediging meer en plots was er een vacature. Het nog te starten Hospice Zenit Venray zocht een coördinator.

Zorg op maat

Omdat ze nog geen idee had wat een hospice precies was verdiepte ze zich in de materie. Wat haar sterk aansprak was de zorg op maat die er voor het individu (Gast, zoals Zenit opgenomen mensen noemt) geleverd werd. Het was een pioniersfase, niemand had echte “hospice-ervaring” maar het enthousiasme om er een mooie plek van te maken was er niet minder om, zowel bij de beroepskrachten, vrijwilligers als het bestuur.

Warm en deskundig

Met trots vertelt Cis dan ook bij haar 10-jarig dienstverband in 2016 dat de gasten én de familieleden/vrienden Zenit als een warme en deskundige plek ervaren. “Daar doen we het voor”. Er zijn fijne momenten maar ook moeilijke momenten maar uiteindelijk overheersen toch de mooie intieme momenten. Bij haar officiële afscheid op 6 juli in het Odapark spreekt Lilian Keijzer-Bors (oud-voorzitster van de Raad van bestuur) haar toe: “Je hebt er een echt bijna-thuis van gemaakt voor de gasten en de familie.

Regels zijn er om van af te kunnen wijken

Regels zijn er om de grenzen aan te geven waar je vanaf kunt wijken als een gast het nodig heeft. Of dat nu een muziekinstallatie was waar de hele dag Schlagers op te horen was, of het bezoek van een paard in huis, of een gast die nog een keer naar Toverland wilde, of een jonge moeder die haar moeder wilde bezoeken in Corona tijd om de pasgeborene te laten zien…. Als iets geregeld kon worden dan werd dat geprobeerd”. Denken in mogelijkheden. Op zijn beurt bedankte Piet Lenssen voor de vele zelfgebakken appeltaarten, cakes etc. waarmee hij de zorg die Cis had voor het personeel en de vrijwilligers onderstreepte. Een vast ritueel binnen Zenit is dat een overleden gast door de aanwezige vrijwilligers en verpleegkundigen wordt begeleid bij het verlaten van Zenit. Dit ritueel viel Cis ook ten deel en ze had het er zichtbaar moeilijk mee; 17,5 jaar inzet voor Zenit en zijn medewerkers, alles wat je zelf mee hebt opgebouwd en iedereen waar je lief en leed mee hebt gedeeld achter je laten valt niet mee. Symboliek speelt een belangrijke rol binnen Zenit en daarom schonk Cis als afscheidscadeau een vijftal keramische vogels die bij de voordeur van Zenit zijn aangebracht. Hoe moeilijk het soms ook is: “hou het luchtig”! Met het vertrek van Cis gaat na ruim 17 jaar een verbinder, een mensenmens weg uit Zenit, genieten van haar pensioen. Cis van Deurssen wordt opgevolgd door Dimphy Ariaens die de laatste maanden door Cis is ingewijd in het reilen en zeilen van Zenit. De vraag blijft wel: wie maakt er nu appeltaart?

Afscheid Cis van Deurssen

Beste lezers,

Donderdag 6 juli hebben we op diverse momenten officieel afscheid genomen van
Cis van Deursen, coördinator van Hospice Zenit. Cis gaat ons per 1 augustus a.s. verlaten en gaat met pensioen. Cis heeft ruim 17 jaar haar bijdrage aan de totstandkoming van het Hospice Zenit geleverd. Samen met vele anderen heeft Cis ervoor gezorgd dat het Hospice Zenit geworden is Wat en Wie we nu zijn. Een plek waar burgers van Venray en omgeving terecht kunnen in de laatste fase van hun leven om 24 uurs ondersteuning te krijgen. Hospice Zenit heeft in overleg met Cis dit afscheid vormgegeven om voor de diverse groepen waarmee Cis vooral te maken had, een afscheidsmoment te organiseren.

In goede afstemming

Allereerst waren dat natuurlijk de vrijwilligers waar Cis altijd direct mee te maken had en welke ook onder haar leiding in het Hospice vele waardevolle activiteiten en werkzaamheden verrichten. Zonder deze groep van mensen hadden we zeker geen Hospice gehad en ook geen bestaansrecht.  Daarnaast zijn er natuurlijk ook de beroepskrachten die als team, gedetacheerd vanuit onze samenwerkingspartner Proteion, de professionele zorg hebben uitgevoerd. In goede afstemming met de vele vrijwilligers. Ook hebben we stil gestaan bij onze netwerken en relaties. Zonder ieder ook maar tekort te doen willen we hier zeker de Stichting Vrienden van het Hospice Zenit, De huisartsen, onze samenwerkingspartner Proteion bedanken dat ze bij dit afscheidsmoment aanwezig waren. We kunnen terugkijken op vele fijne momenten waarmee we dit afscheid hebben gevierd. Cadeaus, toespraken, mooie foto’s en de vele persoonlijke informele gesprekjes.  Zowel voor Cis zelf als voor de genoemde relaties is dit erg waardevol geweest.

Dank aan iedereen

Fijn dat we dit zo met elkaar hebben kunnen doen. Wat ook fijn was dat we van gelegenheid gebruik hebben kunnen maken om de nieuwe coördinator Dimphy Ariaens te kunnen voorstellen. We hebben de overtuiging dat hiermee de werkwijze van het Hospice, de aandacht voor de vrijwilligers, medewerkers en onze vrienden en netwerken, op een mooie manier voor het voetlicht zijn gekomen. Dank aan iedereen die er was en een bijdrage aan dit afscheid hebben geleverd. Cis bedankt voor alles wat je voor onze organisatie hebt gedaan en gegeven. Wij zijn door jou en samen met jou geworden wie we zijn en daar zijn we trots op. We zullen op een zorgvuldige wijze met dit erfgoed verder werken aan Hospice Zenit en de ondersteuning naar onze gasten en hun verwanten.

Namens vrijwilligers en bestuur van Hospice Zenit, hartelijke dank.

Hospice op vrijwilligersmarkt

Zaterdag 27 mei was het Hospice weer vertegenwoordigd met een stand op de vrijwilligersmarkt.
Tonny Duijn, Marga Verstraaten en Karin Overbeek  waren aanwezig. Het was een prachtige  zonnige dag.  We hadden vele leuke gesprekjes aan de stand; mensen die hun persoonlijke goede ervaringen met een hospice deelden met ons. Voor koffie en de lunch was goed gezorgd door de organisatoren. We hopen het Hospice Zenit weer goed onder de aandacht gebracht te hebben bij potentiële vrijwilligers. Tot volgend jaar!

Aan het begin van dit jaar droeg Lilian Keijzer-Bors (70) de voorzittershamer van Hospice Zenit over aan Gerard Kersten (65). Keijzer-Bors is trots dat ze een positieve bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikkeling van het centrum voor palliatieve terminale zorg in Venray. “Wat me het meeste voldoening geeft?”, herhaalt ze de slotvraag in het dubbelinterview. “Dat het hospice door de Venrayse gemeenschap op handen wordt gedragen. Voor veel mensen voelt het als een warm bad. Daar zijn wij als bestuur, professionele hulpverleners en alle vrijwilligers wel trots op, ja.”

 

lees verder klik hier
Wisseling van voorzitter

Psychische kwetsbaarheid

Op maandagavond 28 februari was er een thema avond over: gasten met een psychische kwetsbaarheid. Liesbeth van Aarsen en Armand Jeuken gaven vanuit hun werk in het VvGi, een lezing hierover aan onze zorg- en kookvrijwilligers, beroepskrachten en vrijwilligers van het VPTZ thuis. In de Kemphaan luisterden zo’n 45 mensen naar een interessant verhaal, dat herkenbaar was, mede door de vele voorbeelden. Er was ook voldoende ruimte voor vragen. We hebben inzicht gekregen in ziektebeelden en wat mensen nodig hebben. Het gaat ons zeker helpen oom het werk nóg beter uit te voeren.

Hospice Zenit kijkt vooruit