Giften

<< Vorige pagina

Hospice Zenit kan zijn werk doen mede dankzij (financiƫle) bijdragen van tientallen sponsors en donateurs, zowel bedrijven als particulieren.

De Stichting Hospice Zenit is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat de hospice over ontvangen schenkingen en nalatenschappen geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. U weet dus zeker dat het volledige bedrag van uw schenking of nalatenschap door de hospice voor zijn doeleinden zal worden gebruikt. Zelf kunt u uw gift in mindering brengen op uw inkomstenbelasting.
Anderen bestemmen ons hospice als het goede doel voor giften bij jubilea of feesten. Hoe dan ook, uw financiƫle bijdrage op ons rekeningnummer NL94RABO0128175133 is zeer welkom.
Wilt u meer weten? Neem dan even contact met ons op.