1. Home
  2. /
  3. De geschiedenis van Hospice...

De geschiedenis van Hospice Zenit

Op 17 maart 2006 opende het Hospice Zenit zijn deuren. Aan die opening zijn ruim acht jaar van voorbereiding vooraf gegaan.

Doel

Het doel was om mensen uit de regio Venray op een waardige manier op te vangen en te begeleiden in de laatste fase van hun leven als dat thuis niet meer mogelijk was. Voorop stond dat dat in een huiselijke omgeving zou zijn, met behoud van eigen regie.

2005

In het voorjaar van 2005 werd er in diverse kranten een grote advertentie geplaatst: “Hospice Zenit zoekt vrijwilligers”. De belangstelling was overweldigend.

Nu, ruim 14 jaar later zijn er nog vrijwilligers van het eerste uur actief binnen Zenit. Dat geeft aan dat het werk veel voldoening geeft. Tegelijk moet gezegd worden dat, zonder de intussen 150 vrijwilligers (inclusief de Raad van Bestuur), Zenit niet zou kunnen bestaan. Door de jaren heen is Zenit ook ondersteund door diverse bedrijven in de regio. Ondersteuning middels financiën of in de vorm van materieel. Ook dit helpt enorm om de kwaliteit van zorg te geven die nu wordt geboden.

Als Zenit zijn we telkens aangenaam verrast door de hartverwarmende ondersteuning uit de gemeenschap; Dank daarvoor!

Door middel van een jaarverslag wordt inzage gegeven in de inkomsten en uitgaven die er binnen Zenit worden gedaan.

Twee keer per jaar wordt er een Nieuwsbrief uitgegeven (ongeveer Juni en November). Mensen die zich bij de Vrienden van Zenit hebben gemeld en een jaarlijkse donatie doen van minimaal €25,- ontvangen deze nieuwsbrief gratis thuis.