Aanmelding en plaatsing

<< Vorige Pagina

De meeste gasten worden aangemeld bij hospice Zenit via de huisarts of de specialist/het ziekenhuis. U kunt echter ook zelf een aanmelding doen. Wij nemen dan altijd contact op met de huisarts of specialist voor medische gegevens.


Indicatiestelling

Over indicatiestelling:

De opname in het hospice gebeurt meestal op basis van een indicatie voor Palliatieve Terminale Thuiszorg. Deze wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). De verpleegkundigen van het hospice zijn er voor opgeleid om deze indicatie zelf te maken. U hoeft daar zelf niks voor te regelen.
Soms loopt een opname op basis van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Die moet omgezet worden naar een ZZP-10 door de zorginstantie die de zorg verleent vóór de opname in het hospice.
Van de arts of specialist verwachten wij een terminaliteitsverklaring. Daarmee wordt aangegeven dat men denkt dat er een levensverwachting van drie maanden of korter is.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen. Wij leggen het graag aan u uit.


Opname

Aanmelden voor opname in hospice Zenit kan telefonisch ; door de betrokkene zelf of een naaste, huisarts of zorgverlener. De medewerker van de hospice informeert dan naar de urgentie en aspecten van het ziekteverloop. Als er direct plaats is, maken we meteen een afspraak voor een intakegesprek.


Intakegesprek

Het intakegesprek vindt doorgaans bij de betrokkene thuis plaats. De medewerker van de hospice vraagt dan om informatie. Dat doen we om de zorg zo goed mogelijk te regelen en de verwachtingen van onze gast zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Wat er in de hospice allemaal wel of niet kan, leggen we dan ook uit. Tijdens het intakegesprek kunnen de betrokkenen verder al hun vragen over de opname in hospice Zenit stellen.
Wie vanuit het ziekenhuis in hospice Zenit komt, krijgt een intakegesprek bij opname. De betrokkenen hebben dan al (algemene) informatie over de hospice gekregen van het ziekenhuispersoneel.


Wachtlijst

Mocht er geen plaats vrij zijn in hospice Zenit, dan wordt de aanvrager op de wachtlijst geplaatst. Indien gewenst bemiddelen wij voor opname in een naburig hospice , of voor zorg thuis. Wij denken eventueel ook graag mee over een alternatieve oplossing.